ร่วมพูดคุยในเรื่องความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา การให้ความรู้ด้านการตรวจและดูแลสุขภาพนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพูดคุยในเรื่องความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
การให้ความรู้ด้านการตรวจและดูแลสุขภาพนักเรียนนักศึกษา การป้องกันโรคติดต่อและยาเสพติด กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม
โดยมีนายเสริมศักดิ์ นวลจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม ให้การต้อนรับ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…