วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานอ่านสารน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 และนำบุคลากร นักเรียนนักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณ ประกาศในการต่อต้านยาเสพ และมีหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรม ดังนี้ สถานีตำรวจภูธรเขาดิน นำโดยพ.ต.ท.อภิมุข ธนเดชคุณาภรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.เขาดิน และ นายเสริมศักดิ์ นวลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม ในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 “เกษตรเขาเขียว ร่วมใจ ต้านภัย ยาเสพติด” วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เพื่อเสริมสร้างการับรู้และเห็นถึงความสำคัญโทษของยาเสพติด ตระหนักถึงภัยและอันตราย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่อง ณ หอประชุมเขาเขียว #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #วันต่อต้านยาเสพติดโลก2567