วิทยาลัยการอาชีพกระนวนเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพกระนวนเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ….