การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 6/2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี #เกษตรเขาเขียว #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี