เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ ณ วิทลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วันที่ 19 มกราคม 2566 วิทลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ
ณ วิทลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน