เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถภาพสูง เพื่อพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ”

วันที่ 23 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถภาพสูง เพื่อพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ..