เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 26 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยงานลูกเสือวิสามัญ นำคณะครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการลูกเสือไทย ผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม ราชบุรี

คลังภาพ…