เข้าศึกษาดูงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

วันที่ 6 ธันวาคม 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู
เข้าศึกษาดูงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และเยี่ยมชมโรงงานผลิตนม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
#เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…