เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝีกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการส่งเสริมสุขภาพในสัตว์เลี้ยง รุ่นที่ 1

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝีกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพในสัตว์เลี้ยง  รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  13-17  มีนาคม  2566

……………………………………………………………………………………………………………………………………

♦ คุณสมบัติของผู้สมัครและระเบียบการรับสมัครฝีกอบรม ♦

1. สำหรับผู้สนใจอบรมด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง  (สุนัขและแมว) เบื้องต้น

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2. อายุ  15  ปีขึ้นไป

4. รับจำนวน  20  ท่าน  และไม่เสียค่าใช้ในการเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร

5. หมดเขตรับสมัคร  28  กุมภาพันธ์  2566

6. สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ น.สพ.สุวิทย์  จันละคร  เบอร์โทร  081-7035251 หรือกรอกรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ช่องทางออนไลน์ ลิงก์

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehOtGIM-ROIbhUNaTBRn4q-QXcjMUuqUSq6RO5mKTY3mMY4Q/viewform?usp=pp_url

หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง