โครงการการฝึกอบรมและพัฒนาวิขาชีพระยะสั้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในสัตว์เลี้ยง

วันที่ 13 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ การฝึกอบรมและพัฒนาวิขาชีพระยะสั้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพในสัตว์เลี้ยงกับประชาชนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ดำเนินการโดยแผนกวิชาสัตวรักษ์ โดยมี น.สพ.สุวิทย์ จันละคร ว่าที่ร้อยตรีหญิงระพีพร แพงไพรีและนายสุจิน ช่วยหล้า คณะครูแผนกวิชาสัตวรักษ์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ คลีนิคบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…