โครงการทำแผนการดำเนินงาน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ประจำปี2567

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายวาทิน แย้มวารี หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมโครงการทำแผนการดำเนินงาน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ประจำปี2567 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ค.67 โดยมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมิลผลการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการและการบรรยายพิเศษโดย ท่านนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา