โครงการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษา ระดับ ปวส.2

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 โดยมี นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ และมีคณะครูในแต่ละแผนกให้ข้อมูล ข้อปฏิบัติ ในการออกฝึกอาชีพ ดำเนินการโดยงานทวิภาคี ณ ห้องประชุมสัมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี