โครงการฝึกอบรมแกนนำ ลูกเสือวิสามัญลูกเสือช่อสะอาด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ นำลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำ ลูกเสือวิสามัญลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 28-30 มี.ค.66 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม ราชบุรี

รูปกิจกรรม