โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมาย งานปกครอง จัดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และอันตรายที่เกิดจากยาเสพติด โทษของยาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีวิทยากร จาก รพ.สต.เขาชะงุ้ม นายเสริมศักดิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.เขาชะงุ้ม และนางอุบลนุช วรจักร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ วิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรเขาดิน พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ คงถาวร สวป.สภ.เขาดิน พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสัมมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…