โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้จุลินทรีย์ (EM)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้จุลินทรีย์ (EM)ให้มีประสิทธิภาพเพื่อชุมชนในการปศุสัตว์,การเกษตร,การประมงและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีราชบุรี วันที่ 24 กันยายน 2562

>>คลังภาพ<<