โครงการเกษตรประณีต หลักสูตรการเลี้ยงไก่เนื้อแบบปล่อยอิสระ – การส่งมอบลูกไก่เนื้อให้กับเกษตรกร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการฯ และแผนกวิชาสัตวศาสตร์ และแผนกวิชาสัตวรักษ์ ได้ทำวัคซีน และส่งมอบลูกไก่เนื้อให้กับเกษตรกร ในโครงการเกษตรประณีต ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…