โครงการเกษตรประณีต หลักสูตรการเลี้ยงกบนาตามระบบ GAP

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครูแผนกวิชาประมง เข้าดำเนินโครงการเกษตรประณีต ในหลักสูตร การเลี้ยงกบนาตามระบบ GAP โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง มาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับเกษตรกร โดยลงสถานที่จริง ได้พูดคุย แนะนำแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

คลังภาพ…