โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 และการสาธารณะสงเคราะห์

โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 และการสาธารณะสงเคราะห์ ณ วัดม่วง ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
>>คลังภาพ<<