โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยราชบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยราชบุรี ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 ดำเนินการโดยงานกิจกรรมและงาน อกท.หน่วยราชบุรี ณ ห้องประชุมสัมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 13/5/67 #อกทหน่วยราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี