โครงการ Fix it Center

วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีและคณะครู นักเรียน-นักศึกษา เข้าดำเนินงานโครงการ FIXIT CENTER ปีงบประมาณ 2566 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้มาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโครงการ ดังนี้

1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยแผนกช่างกลเกษตร

2. สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพใหม่ การทำน้ำนมข้าวโพด โดยแผนกเกษตรพื้นฐาน

3.คลินิกเทคโนโลยีเกษตร การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงและการให้คำปรึกษา โดยแผนกสัตวรักษ์

ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

คลังภาพ…