ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในส่วนของ บ.สยามบีฟ การแปรรูปผลิตภัณฑ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในส่วนของ บ.สยามบีฟ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #สวัสดีปีใหม่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี