การคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

การคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รับการการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่นระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2565
นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยราชบุรี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โดยมีนายถาวร ทิพยวรรณ เป็นประธานกรรมการ การคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…