การคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

การคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รับการการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 นำโดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอนิรุทน์ เหมะธุสิน เป็นประธานกรรมการ การคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
คลังภาพ…