การคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยราชบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ให้ต้อนรับคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี