การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการอบรม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) โดยได้รับเกียรติจาก นายคัมภีร์ สายะสนธิ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมวิทยบริการ