การดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยกล้าจากมือเรา

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยกล้าจากมือเรา ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

>>คลังภาพกิจกรรม<<