การตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ ในการเพิ่มศักยภาพทางด้านเกษตรและประมง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมาย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โดย น.ส.พ.สุวิทย์ จันละคร หัวหน้างานความร่วมมือ และภาควิชาสัตวศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.รจนา จันทรากุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการอาชีวศึกษา และคณะ ในการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ ในการเพิ่มศักยภาพทางด้านเกษตรและประมง ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…