การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมาย รองฝ่ายวิชาการ นายวิจักร เสาวนิช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการ คณะพืชศาสตร์ งานไม้ดอกไม้ประดับ โดย ว่าที่ ร้อยตรี พงศธร สินธุรัตน์ เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามหรือ ความเป็นสิริมงคล อาทิ เช่น กระบองเพชร , แคคตัส , ฮาโวเทีย และ กุหลาบหินอีกทั้งในด้านการเพาะเลี้ยง ดูแล และขยายพันธุ์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี