การต้อนรับคณะศูนย์สังคมพัฒนา ในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ดำเนินการโดยศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศูนย์สังคมพัฒนา ในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ดำเนินการโดยศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรีใน เข้าศึกษาดูงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ การเลี้ยงไก่ไข่ส่วนหนึ่งของ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #สังฆมณฑลราชบุรี