การต้อนรับ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และนางสาวปัทมพร พรหมศิริ ตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ และนางสาวปัทมพร พรหมศิริ ตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รวมถึงคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี