การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา ระดับชาติ (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มกราคม 2566 วิทลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ งานวัดผลและประเมินผล
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา ระดับชาติ (V-NET) ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2565
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ สถานที่ในร่ม