การทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม

วันที่ 9 ธันวาคม 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครู
เข้าร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา MOU กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้ความรู้ด้านการตรวจและดูแลสุขภาพและสุขภาวะอนามัย
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา การแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนด้านปัญหาวัยรุ่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม โดยมี นายเสริมศักดิ์ นวลจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม
และนางอุบลนุช วรจักร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้การต้อนรับ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…