การทำข้อตกลง MOU ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ ร่วมทำข้อตกลง MOU ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร กับวิทยาลัยเกษตรอีก12 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านวิชาชีพโดยตรงและมีคุณภาพ ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานตร #เรียนดีมีความสุข #MOUเทคโนโลยีเกษตร #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี