การนำต้นเล็บครุฑ เล็บครุฑใบด่าง มอบให้กับ วัดบางแวก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ครูพงศธร สินธุรัตน์ ครูแผนกพืชศาสตร์และนักเรียน ร่วมกันนำต้นเล็บครุฑ เล็บครุฑใบด่าง ไปมอบให้กับ วัดบางแวก กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ในการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมี พระครูธีรธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เป็นผู้รับมอบ ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…