การนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ชั้น ปวส.2

วันที่ 24 พ.ย. 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นายจรูญ นาคพันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ และ คณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ นิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ชั้น ปวส.2 ณ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด ฟาร์มโคนม ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม ราชบุรี
อ่านรายละเอียด….