การปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และทำสัญญาการฝึกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

>>คลังภาพ<<