การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี