การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ อศจ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการฯคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ อศจ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยส่งผลงานในระดับ ปวช.และ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา