การประชุมกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ

วันที่ 5-6 มิถุนยน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ร่วมการประชุมกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ในการเตรียมการดำเนินการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 45 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกท #เกษตรเขาเขียว