การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ

คลังภาพ…