การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินทุกสาขา อกท.ระดับชาติ

การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ทาดีโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา ” ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินทุกสาขา
#หน่วยราชบุรี #FFT44 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกทหน่วยราชบุรี