การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุม 1/66 สรุปงานในเทอมที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและวางแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/66 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…