การประชุมครูและบุคลากรครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมครูและบุคลากรครั้งที่ 2/2566 สรุปงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…