การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือข้อราชการ รับ-แจ้งข่าวสารนโยบายจากผู้บริหารและสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาประจำปี 2/2566 ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี