การประชุมทำความร่วมมือจัดการศึกษาด้านเกษตรของทีมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

การประชุมทำความร่วมมือจัดการศึกษาด้านเกษตรของทีมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางกับ Gingdao University China
และศึกษาดูงาน Tainjin University China
วันที่ 24-28 มิถุนายน 62
>>คลังภาพ<<