การประชุมรับมอบนโยบายด้านการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายด้านการจัดการอาชีวศึกษาจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี