การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยราชบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานในการเปิดประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่1 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยราชบุรี การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเขาเขียว #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…