การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมาย นายณัฐพล เดชภูมี หัวหน้างานชีววิถี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี #วษทราชบุรี #ชีววิถี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี