การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาพิการในจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการฯ และ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมรับฟัง การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาพิการในจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการทบทวนสิทธิด้านการศึกษานักเรียน/นักศึกษาพิการ ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี