การประชุมแนวทางการปฏิบัติในการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติในการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ โรงแรม ณ เวลาจังหวัดราชบุรี จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

คลังภาพ…